Skolepatrulje
 
Skolepatruljen kom "på gaden" straks efter skolestarten. Efter de sædvanlige problemer med at få elevernes frivillige vagter til at gå op med de enkeltes skemaer, er skole-patruljen nu på plads.

Skolepatruljerne er meget flittige til at passe deres vagter, men alligevel kan der "smutte" en vagt engang imellem.

 

Især set i lyset af det frivillige element, der ligger i skolepatruljeordningen samt de ressourcer, der er til dette formål.

Skolen har ingen mulighed for at tvinge eleverne til at påtage sig arbejdet, der ofte af forskellige grunde er utaknemligt. Det betyder også, at vi, der dagligt færdes på eller omkring skolen, skal forstå at værdsætte og bakke op omkring patruljens arbejde.

Det er også vigtigt, at klasselærerne forsøger at motivere eleverne til at tage en tørn i skolepatruljen.

Trafikforholdene på Pederstrupvej er stadig kaotiske i tidsrummet 7.30–7.45. Dette problem kunne klares ved, at børn, der bliver transporteret til skole af deres forældre, bliver sat af på Ravnsborgshallens p-plads. Det ville nemlig betyde, at børnene ikke skulle passere den meget trafikerede Pederstrupvej. Endvidere ville det medføre, at de ulovlige standsninger med af- og pålæsning på Pederstrupvej kunne ophøre.

Af hensyn til jeres børns trafiksikkerhed er det nemlig vigtigt, at trafikken afvikles glidende forbi skolen. 

Vagn Erik Hansen

Skolepatruljen