Elevers fravær
 

Ved elevers fravær fra skolen skal forældrene straks give skolen besked enten telefonisk, eller ved at give eleven seddel/meddelelsesbog med, der angiver årsagen til fraværet.

Hvis forældrene ønsker deres barn fri fra skole, kan klasselæreren give fri en dag.

Frihed over en dag forelægges afdelingsskolelederen.