7-trinsskalaen

  Betegnelse Beskrivelse
12
 
 
 
Den fremragende præstation
 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
 
10
 
 
 
Den fortrinlige præstation
 
 
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
 
7
 
 
Den gode præstation
 
 
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
 
4
 
 
 
Den jævne præstation
 
 
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
 
02
 
 
Den tilstrækkelige præstation
 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
 
00
 
 
Den utilstrækkelige præstation
 
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
 
-3
 
Den ringe præstation
 
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.