Befordring af elever

Kommunen skal sørge for befordring af elever, hvis afstanden fra hjem til skole udgør:

Transporten foregår med Movias regionale ruter og Totalbusser